Disclaimer

Dineren in een Monument besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Dineren in een Monument is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van, of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Dineren in een Monument of door u aan Dineren in een Monument door middel van een website van Dineren in een Monument of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaard Dineren in een Monument geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Dineren in een Monument via deze website. Dineren in een Monument aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Dineren in een Monument garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.